Cookies verbeteren de gebruikerservaring op onze site. Is dat akkoord? Akkoord Instellingen
BEL 0412-405131
Inloggen

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Registreren

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Teruggekomen van de beurs in Tucson/Arizona U.S.A., hebben we al weer meteen vele nieuwe goederen, o.a. Malachiet, Malacolla en nog veel meer uit de Republiek Congo. Mooie Argentijnse roze Amethist en 3 volle containers met nieuwe artikelen uit Marokko en Brazilië. Bestel of kom langs, de koffie staat klaar. (zaterdag 23 februari gesloten)

< Terug naar het overzicht

SALE 2019: Engelenroeper in staal

SALE 2019: Engelenroeper in staal

Product

SALE 2019: Engelenroeper in staal

Omschrijving

Naast de mooie 925/000 zilveren engelenroepers nu ook in staal met ketting, tegen zeer scherpe prijs.

Aanvullende informatie

Angel bells (Engelen hanger) Nieuw bij Timmersgems zijn de angel bells handgemaakt gemaakt van een mooie kwaliteit 925/000 zilver . Omdat de mens altijd een geloof heeft gehouden in de engelen heeft hij ook geprobeerd om hun hulp en kracht te benutten met bellen, wierook en gebed in vele religies en culturen. Deze zilveren angel belle-tjes, gemaakt aan de oevers van de heilige berg Ubud, in het hart van het diep spirituele eiland Bali zijn met liefde gemaakt en gezegend met genade en liefde. Het zachte geluid van het belletje zal de drager begeleiden naar de mogelijke aanwezigheid van engelen. Met geluk, en een open hart is het zeer wel mogelijk dat de bel de aandacht trekt van uw persoonlijke engel. Elke zilveren bel heeft zijn eigen kleur behorend bij een speciale engel, alleen u als drager weet de naam van deze engel wat de hanger een speciale betekenis geeft. De gekleurde bol is gemaakt van keramiek en de zilveren bel bevat echte edelstenen zoals Peridoot en Amethist. Een engelen bel als cadeau is een geschenk uit het hart. 

Een engel (Hebreeuws: ;ךאלמmal'ach, Arabisch: ملاك; malak, Latijn: angelus, Oudgrieks: ἄγγελος; ángelos) is een bovennatuurlijk, verstandelijk wezen, dat wordt teruggevonden in verscheidene (vaak monotheïstische) religies. In het christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme, treden engelen, als be-dienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van God (of de goden), van wie ze duidelijk zijn onderscheiden, en beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen. In andere religies worden bovennatuurlijke wezens soms vergeleken met engelen, omdat zij enkele kenmer-ken met engelen gemeen hebben en gelden als engelachtigen. Het woord engel is afkomstig uit het Griekse ἄγγελος, ángelos, dat "boodschapper" betekent. Het Hebreeuwse woord voor engel is מלאך, mal'ach, hetgeen eveneens staat voor "boodschapper." Het Arabische woord ملاك, malak, is hieraan etymologisch verwant. Het begrip 'engel' op zich duidt geen goddelijk wezen aan. Zo wordt de auteur van het laatste boek van het Oude Testament aangeduid als 'Maleachi' - 'mijn bode' en worden de voorgangers van de zeven gemeenten in het boek Openbaring 'aggeloo' genoemd. Engelen kunnen een willekeurige uiterlijke vorm aannemen. In de christelijke traditie hebben engelen vaak een volmaakt menselijk uiterlijk, veelal dat van een jongeling, hoewel engelen ge-slachtloos zijn. In de verhalen uit de Bijbel worden engelen in een aantal gevallen in eerste instantie niet als zodanig door de mens herkend. Zie bijvoorbeeld Genesis 18 (waar pas later blijkt wie de bezoekers zijn), Richteren 13:21 (waar de bezoeker indruk maakt maar pas bij zijn vertrek als engel wordt herkend). Ook in de islam wordt dit vermeld: zo dacht Mohammed, bij de verschijning van aartsengel Djibriel, te doen te hebben met een djinn. Soms komen engelen ook voor in de gedaante van een vreeswekkend en lichtuitstralend wezen en is hun verschijning voor de mens fysiek bijna ondraaglijk. Engelen worden - in de kunst en op bijvoorbeeld iconen - meestal afgebeeld als wezens met vleugels. Dat is begrijpelijk, ze moeten immers verbinding met de hemel onderhouden. Toch zijn er in de Bijbel en in joodse geschriften geen teksten waarin engelen, als ze een boodschap komen brengen, een dergelijk uiterlijk hebben; Jacob zag bijvoorbeeld engelen met behulp van een (Jacobs)ladder uit de hemel neerdalen. Anders is dat met engelen die de grootheid van God verkondigen, zoals in Jesaja 6 (serafijnen met zes vleugels) en Ezechiël 1 (wezens met vier vleugels). In de Koran wordt in het eerste vers van Soera 35 "De Grondlegger" )فاطر( wél geschreven, dat engelen vleugels hebben "twee, drie en vier". De wijze waarop engelen worden afgebeeld berust grotendeels op conventie: voor de mens zijn engelen, bovennatuurlijke en onlichamelijke wezens, niet waarheidsgetrouw af te beelden. In de traditie van het orthodoxe christendom worden cherubijnen vaak aangeduid als "veelogig" en serafijnen als "zesvleugelig", waarbij deze wel een menselijke gedaante hebben. Dit komt overeen met wat in Jesaja 6 over serafijnen te lezen is. In de iconografie worden serafijnen afgebeeld als zesvleugelige, vlammende wezens, die hun gelaat en benen met hun vleugels bedek-ken uit ontzag voor de majesteit van God.

925/000 goud met edelstenen (Raphael) Rafaël of Raphaël (Hebreeuws: רפאל( is een Hebreeuws woord dat "God heeft genezen" betekent. (Het Hebreeuwse woord voor arts is rofe’.) Rafaël is dus oorspronkelijk een genezende engel uit het jodendom. Raphaël komt in het canonieke Oude Testament niet voor, maar wel in het deuterocanonieke boek Tobit. Daar vergezelt hij de jonge Tobias, de zoon van Tobit, op zijn gevaarlijke reizen. Pas nadat Tobias veilig is teruggekeerd, maakt de engel zich be-kend als "Raphaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.'" Raphael staat voor: de heling van alle mensen en dieren en het begeleiden van hen. De bescherming van reizigers. Contact krijgen met je eigen ziel. Peridoot helpt je positief in het leven te staan, vermindert stress en angst en helpt bij hartklachten. De hanger is ingelegd met echte zuivere peridoot en is 25 mm in doorsnede

925/000 zwart (Azraël) Azraël is de naam van de aartsengel van de dood in sommige buitenbijbelse tradities. Hij is ook de engel des doods in de islamitische theologie. Het is een Engelse vorm van de Arabische naam Azra'il )عزرائيل( of Azra'eil )عزرایل(, de naam die traditioneel wordt toegeschreven aan de engel des doods in de islam en het Sikhisme, evenals in enkele Hebreeuwse overleveringen. In de Koran wordt deze naam niet gebruikt, maar wordt er verwezen naar Malak al-Maut (letterlijk vertaald: engel des doods). Het wordt ook wel gespeld als Izrail, Azrin, Izrael, Azriel, Azrail, Ezraeil, Azraille, Azryel, Ozryel of Azraa-aal. Cham-bers Engels woordenboek gebruikt de spelling Azrael. De naam betekent letterlijk Wie God helpt. Azraël staat voor: sterke zuivere spirituele versterking en een reflectie op jezelf. Je leven ten volle te ervaren. Begeleiding van een overledene en het plaats geven van verdriet. Zwart geeft Aarding en gebondenheid, zet je met beide voeten op de grond en versterkt de persoonlijkheid van de drager. Vaak gedragen door hen die een connectie hebben met duisternis maar ook door zeer spirituele mensen. De hanger bevat een keramieke bol van zwart keramiek en is 20 mm in doorsnede.

925/000 Blauw (Michaël) De naam van de aartsengel Michaël (Hebreeuws: מיכאל, Grieks: Μιχαήλ, Arabisch: ميكائيل , Mika'il en ,ميخائيل, Micha'il) (Sint-Michiel) komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaël voor zowel Joden, Christenen als Moslims een heilige betekenis. Mikha'el- Hebreeuwse naam betekent: 'wie als God'. In het boek Daniël 10: 13 wordt hij beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Israël. Met de aartsengel Gabriël verklaart hij aan Daniël het profetische beeld dat die gezien heeft. Michaël staat voor: Bescherming van jezelf en in het algemeen van anderen. Geeft moed en versterkt het vertrouwen. Verwijdert negatieve energie uit je geest en hart. Blauw vertegenwoordigt het streven naar harmonie, intuitie en hogere geestelijke vermogens. Blauw brengt rust en kalmte bij overactiviteit. De hanger bevat een keramieke bol van blauw keramiek en is 20 mm in doorsnede.

925/000 Rood (Gabriël) Gabriël (Hebreeuws: ,לאירבג Grieks: Γαβριήλ, Gavriel, Latijn: Gabrielus, Arabisch: جبريل , Dzjibriel of جبرائيل , Dzjibrāʾiel) is een engel die als boodschapper van God een belangrijke rol speelt volgens de joodse Tenachrespectievelijk het christelijke Oude Testament en het christelijke Nieuwe Testament. In de islam is Gabriël bekend als Djibriel. Zijn naam is afgeleid van de Hebreeuwse woorden geber (sterke man) en el (God), dus "[sterke] man Gods". Hij wordt door velen als een aartsengel beschouwd. Gabriël staat voor: Ondersteuning van schrijvers en journalisten om helende boodschappen te maken Creativiteit (geeft nieuwe energie en creatieve oplossingen) Ondersteuning van ouders (Zwangerschap, opvoeden, sterking bij adoptie) Rood geeft levenskracht en natuurlijke geestelijke energie, versterkt het menselijk skelet en het gehele lichaam, zorgt dat je vlot en makkelijk contact met anderen kunt maken. (Bij verlegenheid) De hanger bevat een keramieke bol van rood keramiek en is 20 mm in doorsnede.

925/000 wit (Haniël) Haniël is een Hebreeuws woord dat "Gods glorie" betekent. Haniël is dus oorspronkelijk een engel met vrouwelijke energie. Haniël staat in dienstbaarheid voor de Goddelijke moeder en helpt bij de zielenreis van hen die de aarde hebben verlaten. De associatie is die van een volle maan. Aartsengel is de bena-ming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Αρχάγγελος, Archángelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aarts-engelen eindigen op el, een verwijzing naar (een) god. Haniël staat voor: Het bewust worden van je spirituele gevoeligheid zoals helderhorendheid. Loslaten van oude patronen / gewoonte Ondersteunt vrouwen tijdens emotionele, psychische en gezondheidsklachten Wit geeft zuiverheid aan het lichaam, staat voor puurheid en reinheid (Bruidsjurk) en wit staat garant voor een fris en nieuw begin van het leven en/of een relatie. De hanger bevat een keramieke bol van wit keramiek en is 16 mm in doorsnede. 925/000 paars (Jophiël) Jophiël Haar naam betekent "Schoonheid van God" of “Goddelijke schoonheid” dit geeft al aan dat ze een stralende aanwezigheid heeft, maar er is meer aan deze engel te vinden dan alleen licht. Jophiël kan lagere energie verwijderen en helpt om je woning op te ruimen en oude dingen los te laten. Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsen-gelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Αρχάγγελος, Archángelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (een) god. Jophiël staat voor: Het maken van mooie en positieve gedachten. Het maken van een rustiger tijdschema om dan meer naar buiten te gaan. Een nieuw begin “Voorjaarsschoonmaak” Paars geeft geestelijke rust en kalmte, verdrijft slapeloosheid en zorgt dan mensen helder en scherp kunnen waarnemen en beoordelen. Paars reinigt de men-selijke geest. De hanger bevat een keramieke bol van paars keramiek en is 20 mm in doorsnede.

925/000 geel (Uriël) Uriël (Hebreeuws: אוּרִיאֵל , El) is een van de aartsengelen van het christendom en het jodendom. Uriël betekent 'God is licht'. In het canoniek Oude Testament komt de aartsengel Uriël niet voor. Uriël verschijnt pas in de Joodse traditie na de Joodse ballingschap in Babylonië (zesde eeuw voor onze jaartel-ling). In het Eerste boek van Henoch wordt Uriël beschreven als 'een van de heilige engelen die gaat over de wereld en over Tartarus'. Volgens dit geschrift werd Uriël door God naar Noach toegezonden om hem te waarschuwen voor deZondvloed. Noach moet zich verbergen en zich niet meer in het openbaar vertonen. Ook krijgt hij van Uriël de opdracht en aanwijzingen om een ark te bouwen om de watervloed te overleven. Uriël wordt vaak gezien als cherubijn die "aan de poort van de tuin van Eden, met een brandend zwaard" of de engel die over de "onweer en de terreur waakt". In het leven van Adam en Eva wordt Uriël gezien als een cherubijn in het derde hoofdstuk van Genesis. Tegenwoordig wordt Uriël in de angelologie gezien als een serafijn, cherubijn, regent van de zon, vlam van God, engel van de Heilige Geest, waker over het dodenrijk of aartsengel van de redding. Uriël staat voor: Hulp om in contact te komen met je innerlijke wijsheid Inzicht en hulp bij schrijven, inzichten en Alchemie Hulp bij gesprekken, leren, school en examens. Geel laat je meer optimistisch in het leven staan en stimuleert het intellect van de mens. Geel staat voor puur, helder en zuiver en verscherpt het geheugen en het denken. De hanger bevat een keramieke bol van geel keramiek en is 20 mm in doorsnede.

925/000 groen ( Chamuël) Zijn naam betekent "Hij die God ziet" Chamuel is dan ook de aartsengel die zich richt op vrede... wereld vrede... innerlijke vrede en voor de meeste mensen komt die vrede door het loslaten van stress over allerlei zaken. Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze ko-men voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Αρχάγγελος, Archángelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (een) god. Chamuël staat voor: Het zoeken en vinden van: Werk, levensdoel, verloren voorwerpen Het vinden van je levens en zielepartner Brengen, vinden en behouden van vrede in het leven. Groen opent de geest voor nieuwe plannen, verbetert de vruchtbaarheid en bevordert groei en harmonie. Groen staat symbool voor zelfrespect en balans. De hanger bevat een keramieke bol van groen keramiek en is 20 mm in doorsnede.

 

STRONG TRADEMARKS TIMMERSGEMS GROUP