Chalcanthite 35 pieces assorted box from Poland.

Chalcanthite 35 pieces assorted box from Poland.

Tanzanite crystals from Tanzania

Tanzanite crystals from Tanzania

Phosphate Niahite from Poland. Manipulated mineral.

Manipulated mineral with long beautiful crystals. Very beautiful and aesthetic in any collection.
Availability: In stock
SKU
1432
  • Buy 5 for €12.00 each and save 20%
Phosphate Niahite from Poland. Manipulated mineral. is available to buy in increments of 1

Kunstmatig gekweekt "niahite" wordt verkocht op de markt. Het is in feite ammoniumdiwaterstoffosfaat (ADP), mono ammoniumfosfaat Ook wel (MAP), formule NH4H2PO4. Deze vervalsingen kunnen zowel gekleurd fel groen door doping met chroom of in iedere gewenste kleur door het toevoegen van water oplosbare kleurstoffen zoals kleurstof (Udo Behner info). De matrix van kwarts kristallen kan bestaan ​​of enig ander gesteente. Fosfaat (PO43–) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaten zijn zuurresten van fosforzuur (H3PO4). Het fosfaatanion is driewaardig negatief geladen en bezit een tetraëdrische structuur. De meeste fosfaten zijn slecht oplosbaar in water, en zijn daarom makkelijk uit een oplossing te verwijderen via een neerslagreactie. Fosfaatverbindingen vormen samen met anorganische nitraten het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. Wanneer er te veel van beide in het oppervlaktewater terecht komt, leidt dit tot zuurstoftekort. Vaak zijn de effecten pas op zee, in de kustwateren, te bemerken omdat daar een geringere stroom is dan in de rivieren.De streng van RNA en DNA bestaat uit fosfaatestergroepen en (deoxy)ribosen.

  • Largest gemstone wholesaler in Europe
  • More than 165,000 various articles in stock
  • Fast delivery
  • Guaranteed competitive prices

Do you have a question? Please do not hesitate to contact us: