Somdej Toh (1788-1872) GIGA-XXL

Somdej Toh (1788-1872) GIGA-XXL

Der größte hölzerne Buddha in Holland, im Jahr 2005 eingeführt aus Thailand- mit 50% Rabatt

Der größte hölzerne Buddha in Holland, im Jahr 2005 eingeführt aus Thailand- mit 50% Rabatt

Bronzener Japanischer Zen-Buddha XXL

Meisterwerk .... steht bei mehrere bekannte Berühmtheiten von Radio- / TV-in Ihren Häusern. Diese Gussform ist seit 1988 im Besitz von TG. Die Statuen wiegen zwischen 16-20 kilo.
SKU
285

Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven. Chán is een van de grotere scholen van het Chinese mahayana-boeddhisme. In Japan en het westen is de school bekend onder de naam zen (Japans 禅). Volgens de overlevering is zen ontstaan in India, toen de Boeddha een bloem omhooghield en Kasyappa glimlachte. Hiermee liet hij zien de woordloze essentie van de dharma begrepen te hebben. Hiermee werd de leer overgedragen aan Kasyappa, de tweede patriarch van zen. Het boeddhisme werd in de eerste eeuw CE geïntroduceerd in China. Chán is de chinese verbastering van Indische dhyana-meditatie (ध्यान), die beïnvloed werd door het Chinese taoïsme. Volgens de overlevering werd Ch'an rond 475 of 520 geïntroduceerd door Bodhidharma, een Indiase monnik. Hij was de 28ste Indiase patriarch van zen, en de eerste Chinese patriarch. Rond die tijd waren in het zuiden zo'n 2.000 tempels en 36.000 monniken, en in het noorden 6.500 tempels en 80.000 monniken. Het boeddhisme dat Bodhidharma propageerde was sterk gebaseerd op de Lankavatara-sutra, waarin de tathagatagarba of boeddha-natuur en de alijvijnana gecombineerd worden. Hierdoor werd de nadruk gelegd op het direct zien van de ware aard van de geest, namelijk leegte: de ware aard van de mens heeft geen kenmerken die kunnen worden beetgegrepen. Het zien hiervan doet de mens ontwaken en doorbreekt de illusies die de geest schept. Dit inzicht opent de weg naar een bevrijde manier van leven, ongehinderd door de passies, verlangens en angsten die ons leven beheersen. Het is de vraag in hoeverre de verhalen over Bodhidharma historisch correct of apocrief zijn. In de Overdracht van de lamp (t'eng shi, Transmission of the lamp), samengesteld door de Japanse zen-meester Keizan (geb. 1253), en zelf geen accuraat historisch verslag, worden aspecten van de Bodhidharma-legende gerelativeerd. Er wordt verteld dat Bodhidharma niet op een rietstengel maar op een klein bootje de Yangtze-rivier overstak. In 1968 richtten Leo Boer en Jan Willem van de Wetering een Zengroep op, en twee boeken van de tweede hielpen om Zen in Nederland populair te maken. De leiding van de groep werd overgenomen door Erik Bruijn, die nog steeds een bloeiende zengemeenschap heeft. De grootste Zen-organisatie op dit moment is Zen.nl (CRKBO-gecertificeerd) van Rients Ritskes, een sociale onderneming met zo'n 30 centra. Rients Ritskes kreeg in 1987 lesbevoegdheid van Hirata Roshi van Tenryu-ji Kyoto en kreeg in 2013 in de sociale media veel aandacht vanwege zijn vermeend onjuist gebruik van een oude Japanse lerarentitel. Een tweede relatief grote organisatie is de Kanzeon Sangha, een internationale organisatie opgericht door Dennis Genpo Merzel in 1984. Er zijn verschillende centra in Nederland. De twee bekendste zijn Kanzeon Sangha in Amsterdam, geleid door Nico Tydeman, en het soto-klooster Zen River in Uithuizen, Groningen, van Tenkei Coppens. De Kanzeon Sangha International is gelieerd aan The White Plum Lineage van Maezumi Roshi. Deze ontving overdracht in zowel de Soto als Rinzai Traditie, alsook in de Sanbo Kyodan. Een derde grote organisatie is de Orde van Interzijn van Thich Nhat Hanh, die zo'n dertig sanghas telt in Nederland. Maha Karuna Ch'an van Ton Lathouwers is een kleinere organisatie, met een aantal gelieerde groepen in Nederland en Belgie. Deze groep heeft dwarsverbanden met katholieke spiritualiteit en bezinningsgroepen, maar ook met andere Zen-groepen in Nederland. Andre van der Braak, hoogleraar in boeddhisme aan de VU en leerling van zowel Ton Lathouwers als Nico Tydeman, ontving in 2013 dharma-overdracht van Ton Lathouwers. Andere bekende groepen zijn de Dharmatoevlucht (deel van de 'Order of Buddhist Contemplatives') in Apeldoorn, en het International Zen Institute Noorderpoort klooster/retraitecentrum in Wapserveen (Drenthe), geleid door zenmeesteres Jiun Hogen Roshi.

De etnisch-Chinese boeddhisten hebben een min of meer aparte beweging. Hun belangrijkste vertegenwoordiging, tevens teken van integratie in Nederland en 'Cultureel baken van Amsterdams Chinatown', is de He Hua tempel aan de Zeedijk. Deze wordt primair bemensd door nonnen verbonden aan de Buddha's Light International Association uit Taiwan. Een parallel proces vond plaats bij de Vietnamezen, die sinds de jaren tachtig een niet onaanzienlijke groep immigranten vormt. Zij richtten de eigen 'Van Hanh Pagoda'tempel op onder de rook van Amsterdam, in Nederhorst den Berg. Er wonen permanent enkele Vietnamese Mahayana-monniken, maar vanwege de aard van het boeddhisme in Vietnam is er ook een zekere samenwerking met Theravada leraren.

 

Weitere Informationen
Abmessungen 350x330mm
  • Größter Edelsteingroßhändler in Europa
  • Mehr als 165.000 verschiedene Artikel auf Lager
  • Lieferung innerhalb von 48 Stunden
  • Garantiert wettbewerbsfähige Preise

Hast du eine Frage? Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: